Tamminga

Over ons

Over ons

Contact

  • Afspraak maken:

  • 088-7080800

  •  
  •  

Kernwaarden

Wij werken volgens een aantal vaste kernwaarden. Deze weerspiegelen onze visie op bewegingsvraagstukken en zijn leidraad in ons dagelijks handelen.


Persoonlijke aandacht

Bij ons staat de persoon centraal, niet het gewricht, niet de blessure. Patiënten kunnen daarom altijd op persoonlijke aandacht en begeleiding rekenen. Dankzij de aandacht voor de persoonlijke situatie en de context van de klacht, krijgt de patiënt altijd een behandeling op maat. Bovendien zorgt de persoonlijke aandacht – van receptioniste tot therapeut – voor een prettig en vertrouwd gevoel bij onze patienten.


Doelgericht

Wij zullen er alles aan doen om de patiënt te helpen het allerbeste te halen uit zijn bewegingspotentieel, dat is het doel. 

Op basis van zijn specifieke situatie stellen wij een behandelplan op dat onze patiënt helpt zijn doelstelling te realiseren. Daarbij kijken we voortdurend hoe het staat en sturen we bij als dat nodig is. Dat betekent dat we niet meer behandelingen geven dan noodzakelijk en meer indien nodig. En heeft de patiënt iets nodig dat wij niet zelf kunnen bieden? Dan zoeken we samenwerking met anderen.
 

Innovatief

Wij zijn continue op zoek naar nieuwe en betere manieren van behandelen. Dat doen we direct vanuit onze ervaringen in de praktijk. Wanneer een nieuwe methode wordt gevonden of bedacht, is ons streven om deze te borgen door (wetenschappelijk) onderzoek en bewezen resultaten. Is er elders in het veld iets nieuws bedacht, dan zijn wij altijd een van de eerste om het in de praktijk te brengen. 

We onderzoeken waar mogelijk samen met diverse kennisinstituten de werking en resultaten van de vernieuwing.

Ook in samenwerkingsverbanden zoeken wij naar nieuwe vormen en nieuwe partners en kijken daarbij duidelijk voorbij de grenzen van de eigen beroepsgroep en omgeving.
 

Multidisciplinair

Vanuit de stellige overtuiging dat je met de som der delen het beste resultaat krijgt, zoeken wij de benodigde disciplines bij elkaar en verbinden deze. Zo werken wij naar totaalconcepten voor een optimale behandeling van de patiënt. 

Dit heeft ertoe geleid dat wij veel verschillende specialismen van fysiotherapie in huis hebben en zo een breed aanbod kunnen bieden. Het leidt er ook toe dat wij waar mogelijk samenwerking opzoeken en kennis delen met andere disciplines, waaronder specialisten, zorgaanbieders en kennisinstituten. Zo ontwikkelen wij nieuwe concepten en behandelmethoden.
 

Bevlogen

Medicort is opgericht door twee bevlogen fysiotherapeuten. Bevlogen voor het vakgebied en bevlogen als ondernemers. Inmiddels hebben zij een groot team van bevlogen medewerkers om zich heen verzameld.
In alles wat we doen, willen we het beste uit onszelf en uit het vakgebied halen, geïnspireerd door onze visie op beweging en herstel.

Deze bevlogenheid uit zich in ambitie. Wij behoren met onze activiteiten tot de regionale en landelijke top. Onze bevlogenheid en enthousiasme dragen we over op onze patiënten. We stimuleren hen om het beste uit zichzelf en hun eigen (bewegings)potentieel te halen.