Tamminga

Sport/Revalidatie

Sport/Revalidatie

Contact

  • Afspraak maken:

  • 088-7080800

  •  
  •  

OrthoNet

OrthoNet; een digitaal netwerk voor een nauwe samenwerking tussen fysiotherapeut en orthopeed
 
Bij Medicort zijn we veel bezig met innovatie en zoeken hiervoor vaak de samenwerking met andere partijen o.a. zorgverleners. Een voorbeeld hiervan is OrthoNet. Medewerkers van Medicort zijn actief betrokken geweest bij het opzetten van OrthoNet. Dit is een digitaal netwerk waarin de fysiotherapeut en de orthopedisch chirurg nauw samenwerken. Op deze manier kan de fysiotherapeut zijn werk afstemmen op de medische ingreep en kan de chirurg volgen hoe het proces voor en na de operatie verloopt. U kunt hierbij denken aan operaties aan knie, schouder of heup.
 
Wat zijn de voordelen van deze goede samenwerking?
 
  • Eenduidige communicatie naar de patiënt toe vanuit de fysiotherapeut en de orthopeed
  • De orthopedisch chirurg blijft de patiënt volgen na de operatie. Wanneer nodig kan de orthopeed de behandeling aanpassen en dit direct overleggen met de fysiotherapeut.
  • Een sneller herstel na de operatie
Om inzichtelijk te krijgen hoe de revalidatie verloopt zijn er vaste test- en meetmomenten verspreid over de gehele revalidatieperiode. Medicort neemt een unieke positie in binnen OrthoNet, zo fungeren wij als expertise- en testcentrum voor de regio. Dit houdt in dat Medicort zowel eigen patiënten als patiënten van andere fysiotherapiepraktijken periodiek test en meet. Op deze manier wordt de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg gewaarborgd.
 
Binnenkort werken in Nederland zes ziekenhuizen en 300 fysiotherapeuten met OrthoNet. In eerste instantie is OrthoNet voor Achmea verzekerden. Naar verwachting zal dit in de toekomst steeds verder uitbreiden. De samenwerking binnen OrthoNet is op 7 oktober 2014 als eerste van start gegaan in het St. Antonius Ziekenhuis.

Heeft u vragen over OrthoNet? Neem dan contact met ons op.