Tamminga

Over ons

Over ons

Contact

  • Afspraak maken:

  • 088-7080800

  •  
  •  

Keurmerken

Wij vinden het van belang onze dienstverlening te blijven verbeteren. Wij worden regelmatig getoetst om te blijven voldoen aan de voorwaarden die de volgende keurmerken hanteren: 

 

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. HKZ is een toonaangevend kwaliteitsinstituut voor normontwikkeling en kwaliteitsbeoordeling. Medicort is in het bezit van het HKZ-keurmerk. Dit houdt in dat de patiënt centraal staat en er voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.  
 
smi

Medicort is lid van de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). De FSMI is een brancheorganisatie die professionele ondersteuning biedt aan gecertificeerde sportmedische instellingen (SMI), met als doel belangen te behartigen van de bij haar aangesloten sportmedische instellingen en de kwaliteit te bevorderen, om deze in staat te stellen sportgeneeskundige dienstverlening in optimale vorm aan te bieden.
 
scas

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) houdt zich onder andere bezig met het vaststellen van de kwaliteit van instellingen in de sportgezondheidszorg en de vakbekwaamheid van professionals die sporters begeleiden en behandelen. Medicort is SCAS gecertificeerd. Dit houdt in dat onze producten en diensten  voldoen aan het door de SCAS vastgestelde kwaliteitsniveau.
 
fysiotherapeut

Medicort is lid van het KNGF. Het KNGF behartigt de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten. Het doel van het KNGF is het scheppen van voorwaarden waardoor kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg gerealiseerd kan worden.  
 

Medicort heeft de status van een Pluspraktijk. Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen, maar een stapje verder gaan. Kwaliteitseisen waar Pluspraktijken aan voldoen zijn bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, goed resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Voordelen van een Pluspraktijk zijn: bereikbaarheid, openingstijden en wachttijd.
 
topzorg

Medicort beschikt over de titel Menzis TopZorg. Zorgaanbieders die zich TopZorg mogen noemen blinken uit door bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling, ervaring en specialisatie van personeel, klanttevredenheid, service, informatievoorziening en goede nazorg.

Olympisch Netwerk Midden Nederland

Medicort is official supplier van het Olympisch Netwerk Midden Nederland (ONMN). Het ONMN maakt deel uit van het Olympisch Netwerk van NOC*NSF. Het ONMN wordt gevormd door VSU Topsport en Sportservice Midden Nederland (SMN). SMN richt zich op breedtesport in de provincie Utrecht. VSU richt zich op breedtesport in de stad Utrecht en topsport in de provincie Utrecht.